adalah warga negara Indonesia, yang bersedia bekerja-sama dengan semua pihak yang mempunyai harapan dan semangat yang sama..